Марково тепе Пловдив

Комконтрол е поректант на структурното окабеляване в обекта. Всички информационни услуги до наемателите се доставят по оптични влакна.