Съдебна палата на Р.Косово

Комконтрол ЕООД е проектант и консултант на ГБС АД в проекта за изграждане на съдебната палата в град Прищина. Комплексът от сгради се строи и трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2013г.