проектиране и реконструкция на логистичен център
LIDL Равно поле