Хотел Campus 90

Варненският хотел Campus 90 – Сграда на годината 2022 в категория „Социална инфраструктора – култура, наука и образование“