Paradise Mall

КОМКОМТРОЛ е главен проектант на всички електрически инсталации в обекта – НН и слаботокови. Предложихме един иновативен проект за най-големия мол към момента в България – 200 000 кв.м., който съответства на най-съвременните технологии и изисквания за енергийна ефективност.